Level 10 Level 12
Level 11

les 11- OCTAVIANUS


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
persoonlijk, eigen
privatus
bijeenbrengen, op de been brengen
comparare
eeuwig
aeternus
dreigen, bedreigen
imminére + dat.
wij
nos
korte tijd, even
paulum
Caesar
Caesar, Caesaris (m)
dictator
dictator, dictatoris (m)
hinderlaag, aanslag
insidiae (f pl)
doden, doodslaan
occidere (pf. occidi)
bijna, ongeveer
fere
Griekenland
Graecia
zich
se (acc./abl.)
erfgenaam
heres, heredis (m,f)
vijand, vijandig
inimicus
opstand, oproer
seditio, seditionis (f)
totdat
donec
zich
sibi (dat.)
tot stand brengen
conciliare
voor zich winnen
conciliare sibi
bekend
notus
jullie
vos
overige, rest
ceteri (m pl)
koningin
regina
provincie
provincia
macht, heerschappij, rijk
imperium
toestaan, afstaan, geven
concedere (pf. concessi)
zoals, als
ut
leven
vivere (pf. vixi)
vrede
pax, pacis (f)
langdurig
diuturnus
eer, eerbewijs
honor, honoris (m)
verlenen, geven
tribuere (pf. tribui)
noemen, benoemen
nominare
altaar
ara
beloven, wijden
vovére (pf. vovi)
ik mag
licet mihi
tussen, onder, te midden van, tijdens
inter + acc.
in verwarring brengen
perturbare
moed, overmoed, brutaliteit
audacia