Level 4 Level 6
Level 5

les 5 - CAPITOLIUM


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in, op
in + abl.
voor, in plaats van
pro + abl.
wachten, wachten op, verwachten
expectare
plotseling
subito
zonder
sine + abl.
moeder
mater, matris (f)
met, samen met
cum + abl.
uit, van
e / ex + abl.
vrouw
mulier, mulieris (f)
slecht
malus
ik
ego
mij
me
groot
magnus
zorg, aandacht
cura
letten op, in het oog houden
observare
komen, komen naar, aankomen, naderen
accedere (pf. accessi)
alle, allen
cuncti (m pl)
staan, blijven staan
stare (pf. steti)
plaats
locus
zich haasten
properare
geest, ziel, hart
animus
van, van ... af, over
de + abl.
afdalen
descendere (pf. descendi)
blijven, wachten
manére (pf. mansi)
zien, kijken, kijken naar, bekijken
spectare
hopen, verwachten
sperare
misschien
fortasse
tevergeefs
frustra
van, vanaf
a / ab + abl.
treurig, bedroefd
maestus
god
deus
godin
dea
te gronde richten, vernietigen, verliezen
perdere (pf. perdidi)
van plan zijn
in animo habére