Level 2
Level 1

Leçon 1


103 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
å
to
adjø
adieu/goodbye (very formal)
April
avril
au pair (en)
au pair
bare
only / just
bil (en)
car - voiture
bor (å bo)
live / lives - vivre
bra
well / fine
deg
you/toi
den
il/elle (objet masc ou fém)
det
it (objet neutre)
du
you/tu
ei
un/une (ei words : féminin)
en
un/une (en words - masculin)
engelsk
English
er (å være)
am / are / is - être
Er du engelsk?
Are you English?
Er du norsk?
Are you Norwegian?
et
un/une (et words - neutre)
fint
fine
Fint å møte deg.
Enchanté de faire votre connaissance.
fly (et)
aeroplane - avion
fra
from
går (å gå)
aller/marcher
glass (et)
glass - verre
god aften / god kveld
good evening
god dag
good day/hello/how do you do?
god morgen
good morning
god natt
good night when going to bed
god reise
have a good trip/journey
ha det
bye / bye bye (lit. have it)
ha det bra / ha det godt
goodbye (lit. have it good)
han
he - il
Han heter Odd.
He is called Odd.
Han kommer fra Oslo.
He comes from Oslo.
har (å ha)
have / has - avoir
Hei, Sue!
Hi/hello, Sue!
hei!
hi!
heter (å hete)
am called / are called / is called - s'appeler
hun
she - elle
Hun heter Randi.
She is called Randi.
hva
what
Hva heter du?
What is your name?/What are you called?
hvor
where
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
hvordan
how
hvordan går det?
how goes it?
hvordan har du det?
how are you?
i
in
i sommer
this summer
ikke
not
ja
yes / oui
jeg
I - je
Jeg er student.
I am a student.
Jeg heter ...
I am called ...
Jeg vil gjerne ...
J'aimerais ...
Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe til.
I would like another cup of coffee.
Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
I would like a cup of coffee.
Jeg vil gjerne ha et glass øl til.
I would like another glass of beer.
Jeg vil gjerne ha et glass øl.
I would like a glass of beer.
Jeg vil gjerne reise til Norge.
I would like to travel to Norway.
kaffe (en)
coffee
katt
chat
kommer (å komme)
come / comes - venir
kopp (en)
cup - tasse
lærer
professeur
lærer (å lære)
learn / learns - apprendre
Lørdag
samedi
mange takk
many thanks
med
with / by
med fly
en avion
medisin
medicine
men
but / mais
morgen
demain
morna
bye bye
møte
meet - rencontrer
motorsykkel (en)
motorbike - moto
now
når
when
nei
no - non
Nord-Norge
north Norway
Norge
Norway
norsk
Norwegian
og
and
øl (et)
beer
på gjensyn
looking forward to seeing you again
pub (en)
pub
reis (å reise)
voyager
reise
travel / voyage
seng (en/ei)
lit (un)
ser (å se)
see / sees - voir
skal
shall
spiser (å spise)
manger
student (en)
student
studerer (å studere)
study/studies - étudier
sykkel (en)
bicycle - vélo
takk, bare bra
thank you, just fine
takk, fint
thank you, fine
til
to
tog (et)
train
tusen takk
a thousand thanks
vil
will
vil gjerne
would like to