Level 14
Level 15

Birtokos eset


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
мій цімбора
barátom
моЄ життЯ
életem
моЯ жона
feleségem
моЇ батькИ
szüleim
чий се брат?
ő kinek a bátyja?
чиЯ се систрА?
ő kinek a nővére?
чиЄ се молокО?
ez kinek a teje?
чиЇ се очки?
kié ez a szemüveg?
се твій тилифОн?
ez a te telefonod?
се твоЯ водА?
ez a te vized?
се твоЄ винО?
ez a te borod?
се твоЇ кружки?
ezek a te bögréid?
се йогО торт.
ez az ő tortája. (ffi)
се Її пИво.
ez az ő söre. (nő)
се нАша мачка.
ez a mi macskánk.
се наш дом.
ez a mi othonunk.
се нАше окнО.
ez a mi ablakunk.
се нАші слИви.
ezek a mi szilváink.
се ваш суп?
ez a te levesed?
се вАша рИба?
ez a te halad?
се вАшоє морОжино?
ez a te jégkrémed?
се вАші морквИ?
ezek a te répáid?
се Їхній стіл/стОлик.
ez az ő asztaluk?
се Їхня палинка.
ez az ő vodkájuk.
се Їхня обувь.
ez az ő cipőjük.
се Їхні дрУзья.
ezek a mi barátaink.
у мАми є грУша.
anyának van egy körtéje.
у ТарасА є динЯ.
Tarasnak van egy dinnyéje.
у МарІї ниє сОка.
Máriának nincs gyümölcsléje.
у Юрія ниє постилі.
Jurinak nincs ágya.