Level 5 Level 7
Level 6

Liczebniki


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
null
zero
eins
jeden(1)
zwei
dwa
drei
trzy
vier
cztery
fünf
pięć
sechs
sześć
sieben
siedem
acht
osiem
neun
dziewięć
zehn
dziesięć
elf
jedenaście
zwölf
dwanaście
hundert
sto
tausend
tysiąc