Level 6 Level 8
Level 7

Liczebniki główne- tworzenie