Level 11 Level 13
Level 12

111 - 120


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
as well as
hem de,yanısıra,birlikte
urge
istek,zorlama,teşvik etmek,zorlamak
take up
almak,kaldırmak,kısaltmak,tutmak
efficient
etkin ve yeterli, verimli, randımanlı, usta
prevent
önlemek,engel olmak,yol göstermek
assure
sağlamak,inandırmak,garanti etmek,karşısındakine bir konuda teminat etmek ("emin olunuz ki" demek)
trouble
sorun,sıkıntı,arıza,dert,rahatsızlık
dormitory
yatakhane
overcrowd
fazla kalabalık etmek
correspond
karşılığı konumda olmak, eşdeğeri olmak, mektuplaşmak, haberleşmek