Level 12 Level 14
Level 13

121 - 130


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
medieval
Orta Çağ'a ilişkin
let me know
beni haberdar et
choir
koro,koroda şarkı söylemek
make a point of
önem vermek,dikkat etmek
hire
kiralama,kiralamak,tutmak
marked
işaretli,belirgin,dikkat çekici
wasteland
boş arazi,ekilmemiş toprak
push up
yukarı itmek,yükseltmek
community
topluluk,cemaat,benzerlik,ortaklık
carry out
uygulamak,gerçekleştirmek,başarmak