Level 15 Level 17
Level 16

151 - 160


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assessment
değerlendirme,vergi,vergilendirme
event
olay,sonuç
pick up
kaldırmak,toplamak,almak,gelişmek,hızlanmak
get off
inmek,ayrılmak,çıkmak
let down
indirmek,hayal kırıklığına uğratma,rezil etmek
give in
vermek,teslim etmek,kabullenmek
take off
elbiselerini çıkarmak
hardly
ancak,hemen hemen
enormously
aşırı dercede
extremely
fevkalade çok, aşırı derecede