Level 25 Level 27
Level 26

251 - 260


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cancellation
iptal,silme,bozma
overcrowding
aşırı nüfus yoğunluğu
encounter
karşılaşmak, rastgelmek
notify
haber vermek, bildirmek, önceden haber vererek mühlet belirtmek
composer
besteci
outstanding
seçkin,göze çarpan
conceive
düşünmek,kafasında oluşturmak, kavramlaştırmak, gebe kalmak
whereupon
bunun üzerine
allowance
ödenek,izin,indirim
contribution
katkı,destek,yardım