Level 4 Level 6
Level 5

41 - 50


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verse
şiir, nazım
recite
yüksek sesle okumak, şiir okumak
stand over
ertelemek,dikkatle izlemek,sonraya kalmak
acclaim
alkışlamak,ilan etmek
foremost
en önde gelen
dialect
lehçe,ağız
primitive
ilkel
specialize
uzmanlaştırmak,özelleştirmek
contrary to/unlike
aksine
vary
değişmek/farklılık ve/ya çeşitlilik göstermek, değiştirmek, çeşitlendirmek veya farklılaştırmak