Level 6 Level 8
Level 7

61 - 70


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
super-continent
büyük kıta
wilderness
çöl,el değmemiş yer,kalabalık
presumably
galiba, herhalde, büyük olasılıkla, öyle varsaymamız gerekir ki
up to this point
bugüne kadar,şimdiye kadar
conclude
sonuçlandırmak,bitirmek,karar vermek
vividly
canlı,hayat dolu
concern
ait olmak,ilgilendirmek
capture
ele geçirmek
one-side
bir yüzey
unfair
adil olmayan, adaletsiz, haksız, yantutan