Level 7 Level 9
Level 8

71 - 80


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oppress
baskı ve zulüm altında tutmak
wrath
büyük öfke, gazap
primarily
öncelikle,ilk olarak
hardship
güçlük, müşkülat
agricultural
tarım,ziraat
content
içerik,kapsam,hoşnut etmek
arouse
uyandırmak,canlandırmak
put forward
ileri sürmek,iddia etmek
leading
önde gelen, başlıca
well-made
iyi yapılmış,boylu poslu