Level 7 Level 9
Level 8

Time Relation


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
karong adlawa; niining adlawa
today
karong gabii; niining gabii
tonight
ugma; ugmang adlawa
tomorrow
ugma sa buntag
tomorrow morning
ugma sa udto
tomorrow noon
ugma sa hapon
tomorrow afternoon
ugma sa gabii
tomorrow night or evening
sa sunod adlaw; adlaw sunod ugma
day after tomorrow
gahapon; kagahapon
yesterday
gahapon sa buntag; kagahapon sa buntag
yesterday morning
gahapon sa udto; kagahapon sa udto
yesterday noon
gahapon sa gabii; kagahapon sa gabii
yesterday night or evening
niadtong usa ka adlaw; sa miaging adlaw
day before yesterday
adlaw
day
gabii
night
adlaw ug gabii
day and night
tibuuk adlaw
the whole day
tibuuk gabii
the whole night
adlaw–adlaw; matag adlaw
everyday (daily)
adlaw–adlaw; matag adlaw
day after day
matag duha ka adlaw
every other day
sa sunud adlaw
on the following day
usa niining mga adlawa
one of these days
sa ubang adlaw
some day
ugma damlag; sa ubang adlaw
some other day
sa kapulihay
some other days
kaadlawon; kadlawon; banag–banag
daybreak (dawn)
hayag; kahayag sa adlaw
daylight
sa adlawn’g dako
in broad daylight
adlaw; panahon sa adlaw
daytime
sa adlaw; maadlaw
in the daytime
hangtod ning adlawa; hangtod karong adlawa
to this day
moabut ang adlaw
the day will come
rawraw; dawdaw; dagaw; handuraw
daydream
kada gabii; matag gabii
every night (nightly)
kada gabii; matag gabii
night after night
niadtong usa ka gabii; sa miaging gabii; duha na ka gabii karon
night before last
sa gabii
at night
kagabhion
night time
sayo sa gabii; sa bag–ong gabii
early in the night
tungang gabii
midnight
gabiing makamig; gabiing matun’og; gabiing matugnaw
chilly night
yamog sa gabii; umog sa gabii
night dew
urum; damag; makalilisang nga damgo
nightmare
pagsalup sa adlaw; salumsum; pag’abot sa gabii
nightfall (sunset; twilight)
karon
now
karon dayon
right now
unya; unya na; ulahi; awahi; nalangan; naiwit
later
sayo
early
kada buntag
every morning
kada hapon
every afternoon
usa ka adlaw
one day
usa ka semana
one week
usa ka bulan
one month
usa ka tuig
one year
sa sunod adlaw
next day
sa sunod semana
next week
sa sunod bulan
next month
sa sunod tuig
next year
sa sunod Dominggo
next Sunday
sa miaging Dominggo
last Sunday
sa miaging semana
last week
sa miaging bulan
last month
sa miaging tuig
last year
Unsang orasa na karon?
What time is it now?
Alas onse na karon.
It is now eleven o’clock.
Unsang orasa ka moanhi?
What time will you come?
Sa hapon, sa dili pa mag alas singko.
In the afternoon, before five.
Unsang orasa ka moabot?
What time will you arrive?
Eksakto alas kwatro y medya sa hapon.
Exactly at 4:30pm.
Unsang orasa ako makigkita nimo?
What time shall I see you?
Sa pag–abot nako.
As soon as I arrived.