Level 18 Level 20
Level 19

Ka (20 Words)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kabati
cupboard (ji-ma)
kabila
tribe (ji-ma)
Kabisa
Completely (paired with Njema, Nzuri, Salama) (adv.)
kabla ya
before (adv.)
kaburi
grave (ji-ma)
kadiri
content, amount (n- )
kahawa
coffee (n-n)
kaka
brother (n-n)
kalamu
pen/s (n-n)
kalenda
calendar (n-n)
kali, hali ngumu
severe (adj.)
kama
if, whether, like, as (prep.)
kamba
rope (n-n)
kambi
camp (n-n)
kamera
camera (n-n)
kamili
sharp, exact (adj.)
kando (ya)
edge (of)
kando ya
beside (adv.)
kanisa
church (ji-ma)
Kanuni
Rule/s (n-n)