Level 64 Level 66
Level 65

Mw (20 Words)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mwaka ujao
next year (m-mi)
mwalimu
teacher (m-wa)
mwamba
rock (m-mi)
mwana
son or daughter (m-wa)
mwanachama
member (m-wa)
mwanafunzi
student (m-wa)
mwanamke
woman (m-wa)
mwanaume
man (m-wa)
mwandishi
writer, author (m-wa)
mwandishi wa habari
journalist (m-wa)
mwanga
light (m-mi)
mwanga wa nyota
starlight (m-mi)
mwangalifu
thoughtful person (m-wa)
mwangwi
echo (m-mi)
mwanzoni
originally, at first (adv.)
mwashi
mason (m-wa)
mwavuli
umbrella (m-mi)
mwema
friendly, good, nice (adj. cl. 1,3,11)
mwendo
movement (m-mi)
mwenye
1. owner (m-wa) 2. having, owning (possesive cl. 1,3,11)