Level 69 Level 71
Level 70

Ny - Ok (Neno 20.)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nyama
meat (n-n)
nyama ya ng'ombe
beef (n-n)
nyati
buffalo (n-n)
nyembamba
narrow (adj. cl. 9,10)
nyingine
other, another (adj. cl. 9,10)
nyoka
snake (n-n)
nyota
star (n-n)
nyoya
feather (ji-ma)
nyuma
1. behind (adv.) 2. rear (n-n) 3. forks (u-u)
nyuma ya
behind (adv.)
nyumba
house/s (n-n)
nyumbani
home, at home
nyumbu
mule, wildebeest (n-n)
nyundo
hammer/s (n-n)
nywele
hair (u-n)
nzi
fly (insect) (n-n)
nzima
complete (adj. cl. 9,10)
nzuri
good, beautiful (adj. cl. 9,10)
ofisi
office (n-n)
oksijeni
oxygen (n-n)