Level 9 Level 11
Level 10

MATERION AMGYLCHEDDOL


95 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agréable
dymunol
améliorer
gwella
l'an (m.)
blwyddyn
l'année (f.)
blwyddyn
l'automne (m.)
hydref
l'avenir(m.)
dyfodol
l'averse
cawod drom/cawod
beau
braf
le bois
coed/pren
la bombe aérosol
chwistrell erosol
le brouillard
niwl
la brume
niwl
le centrale nucléaire
gorsaf ynni niwclear
le charbon
glo
chaud
cynnes/poeth
la chute de neige
cwymp eira
le ciel
awyr
la circulation
traf ig
le climat
hinsawdd
combattre
ymladd (rhywbeth)
conserver
arbed/cadw
la couche d'ozone
haen osôn
couvert
wedi gorchuddio/cymylog
les déchets
gwastraf
les dégâts
difrod
le degré
gradd
doux
addfwyn/mwyn
l'éclaircie
cyfnod heulog
l'effet de serre
ef aith tþgwydr
les effets
ef eithiau
les émissions
gollyngiadau
l'énergie solaire (f.)
egni heulol
ensoleillé
heulog
l'environnement(m.)
amgylchfyd
les espaces verts
ardaloedd gwyrdd
l'essence (f.)
petrol
l'essence sans plomb
petrol di-blwm
l'été (m.)
haf
la fleur
blodyn
la forêt
f orest/coedwig
frais
fres
froid
oer
le gasoil
olewdiesel
gaspiller
gwastraf u
le gaz
nwy
geler
rhewi
l'hiver(m.)
gaeaf
humide
llaith/gwlyb
l'industrie (f.)
diwydiant
le jour
dydd
lamarée noire
clwt olew
le matin
bore
mauvais
drwg
lamenace
bygwth
lamétéo
rhagolygon y tywydd
lemois
mis
neiger
bwrweira
le nuage
cwmwl
la nuit
nos
l'orage
storom
les ordures
sbwriel
le pétrole
olew
la planète
planed
pleuvoir
bwrwglaw/glawio
la pluie
glaw
les pluies acides(f.pl.)
glawasid
polluer
llygru/difwyno
la pollution
difwyniad
la précipitation
gwlybaniaeth
la prévision
rhagolygon
le printemps
gwanwyn
le problème
anhawster
protéger
diogelu
le recyclage
ailgylchu
recycler
ailgylchu
la saison
tymor
sale
brwnt
sauvage
gwyllt
sec
sych
la semaine
wythnos
le soir
noswaith
le soleil
haul
la solution
ateb
la source d'énergie
tarddiad egni
la température
tymheredd
le temps
tywydd
laTerre
y byd
le transport
cludiant
tropical
trofannol
le trou d'ozone
twll yn yr osôn
l'usine (f.)
f atri
variable
cyfnewidiol
le vent
gwynt
le verglas
iâ du/rhewdu
la visibilité
gwelededd