Level 10 Level 12
Level 11

IECHYD A FFITWYDD


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accident(m.)
damwain
admis
wedi derbyn
aller bien (mieux /mal)
bod yn iawn/ynwell/yn sâl
allergique
yn alergol
l'ambulance (f.)
ambiwlans
l'aspirine (f.)
asbrin
l'assurance (f.)
yswiriant
aveugle
dall
avoirmal à
bod â ... tost
blessé
wedi anafu
la blessure
anaf/clwyf
la bouche
ceg
le bras
braich
le cachet
tabled
les cheveux
gwallt
la clinique
clinig
le comprimé
tabled
conseiller
cynghori
la consultation
ymgynghoriad
le coup de soleil
llosg haul
la crème
eli/hufen
la crise
trawiad/pwl
la cuillerée
llwyaid
dangereux
peryglus
la dent
dant
le/la dentiste
deintydd
la diarrhée
dolurrhydd
le docteur
meddyg
le doigt
bys
le dos
cefn
en forme
mewn cyflwr da/yn iach a heini
enrhumé
bod ag annwyd
l'épaule (f.)
ysgwydd
l'estomac (m.)
stumog
faible
gwan
fatigué
blinedig
la fièvre
twymyn/tymheredd
le formulaire
f urflen
fort
cryf
fragile
bregus
froid
annwyd
le genou
penglin
la gorge
gwddf
grave
difrifol
la grippe
f liw
l'hôpital(m.)
ysbyty
l'insolation (f.)
trawiad haul
la jambe
coes
lamain
llaw
mal
sâl/poen
malade
sâl
lamaladie
salwch
lemédicament
moddion/meddyginiaeth
lemédecin
meddyg
mort
wedi marw
mourir
marw
le nez
trwyn
normal
normal
l'oeil(m.)
llygad
l'opération (f.)
llawdriniaeth
l'opticien (m.)
optegydd
l'ordonnance (f.)
presgripsiwn
l'oreille (f.)
clust
le pansement
rhwymyn
la pharmacie
f eryllfa
le pharmacien
f eryllydd
le pied
troed
la pilule
pilsen
la piqûre
pigiad
propre
glân
le remède
meddyginiaeth
le rendez-vous
apwyntiad
le rhume (desfoins)
annwyd/(clefyd y gwair)
saigner
gwaedu
la salle de consultation
meddygfa
la santé
iechyd
se blesser
anafu eich hunan
se brûler
llosgi eich hunan
se casser
torri
se fouler
troi/sigo
s'inquiéter
bod yn bryderus
se noyer
boddi
se reposer
gorf wys
se sentir
teimlo
le sirop
moddion peswch
souffrant
anhwylus/gwael
souffrir
dioddef
sourd
byddar
le sparadrap
plastr glynu
la suture
pwyth
lessymptômes(m.pl.)
symptomau
la température
tymheredd
la tête
pen
tomber
cwympo
le ventre
stumog
vivant
yn fyw
vomir
chwydu, taflu i fyny
les yeux
llygaid