Level 11 Level 13
Level 12

PERTHNASOEDD


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accompagner
mynd yn gwmni(irhywun)
aimable
dymunol/caredig
aimer
hoffi/caru
l'ambiance (f.)
awyrgylch
l'ami(e)
frind
apprécier
gwerthfawrogi
attendre
aros am
bienvenue
croeso
le/la camarade
frind
le club
clwb
la connaissance
cydnabod
connaître
adnabod
le copain
frind (gwrywaidd)
la copine
frind (benywaidd)
lecorrespondant/lacorrespondante
frind llythyru
danser
dawnsio
désolé
yn flin/yn ddrwg (iawn)
discuter
trafod
le disque
record
le dommage
trueni/niwed
enchanté
yn falch/yn llawen
l'équipe (f.)
tîm
fréquenter
mynychu
l'invitation (f.)
gwahoddiad
inviter
gwahodd
la jeunesse
ieuenctid
libre
rhydd
lesloisirs
amser hamdden
lamaison desjeunes
clwb ieuenctid
lemembre
aelod
participer
cymryd rhan mewn
présenter
cyflwyno
ravi
wrth eich bodd
refuser
gwrthod
regretter
difaru
remercier
diolch
rencontrer
cyfarfod
le rendez-vous
cyfarfod/apwyntiad
la réunion
cyfarfod
salut
helo, heia
la société
cymdeithas
s'amuser
mwynhau eich hun
s'entendre
dod ymlaen/cytuno
s'excuser
ymddiheuro
s'intéresser
ymddiddori yn rhywbeth
s'occuper
bod yn brysur
souhaiter
dymuno