Level 12 Level 14
Level 13

CYMDEITHAS GYFOES


81 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aider
helpu
l'alcool(m.)
alcohol
améliorer
gwella
la catastrophe
trychineb
catholique
catholig
le centrale nucléaire
gorsaf ynni niwclear
le chômage
diweithdra
le chômeur
y diwaith
choquer
synnu
chrétien
Cristion/Cristnogol
la communauté
cymuned
le crime
trosedd
la crise
argyfwng
croyant
credwr
la dépendance
dibyniaeth
la drogue
cyf uriau
économique
economaidd
égoïste
hunanol
l'élection (f.)
etholiad
l'environnement(m.)
amgylchfyd
européen
Ewropeaidd
l'événement(m.)
digwyddiad
éviter
osgoi
exclus
wedi eithrio/cau allan
l'exclusion social(f.)
eithriad cymdeithasol
fumer
ysmygu/smocio
le gouvernement
llywodraeth
grave
difrifol
la grève
streic
la guerre
rhyfel
handicapé
anabl
hindou
Hindð/Hindðaidd
l'immigré
mewnfudwr
l'inégalité (f.)
anghydraddoldeb
lesinformations(f.pl.)
gwybodaeth
islamique
Islamaidd
jeunes
pobl ifanc
juif
Iddew/Iddewig
lamanifestation
gwrthdystiad/protest
lemanque
dif yg/prinder
lamarée noire
strimyn olew
lamenace
bygythiad
lamonarchie
brenhiniaeth
lemonde
y byd
musulman
Moslem/Moslemaidd
occidental
Gorllewinol
oriental
Dwyreiniol
le parlement
llywodraeth
le parti
plaid
pauvre
tlawd
la pauvreté
tlodi
le pays
gwlad
les pays développés(m.pl.)
gwledydd datblygedig
la politique
gwleidyddol
le Premier Ministre
Prif Weinidog
le Président
Arlywydd
le problème
problem
protéger
amddif yn/diogelu
protestant
Protestant/Protestannaidd
le racisme
hiliaeth
récent
diweddar
le recyclage
ailgylchu
la région
ardal/rhanbarth
la reine
brenhines
religion
crefydd
S.D.F.(sans domicile fixe)
digartref/heb gartrefsefydlog
sans abri
digartref
sikh
Sikh/Sikhaidd
s'inquiéter
poeni/gofidio
social
cymdeithasol
la société
cymdeithas
la solution
datrysiad
la source d'énérgie
f ynhonnell ynni
le syndicat
undeb llafur
le tabagisme
ysmygu/smocio
leTiers-Monde
y Trydydd Byd
toucher
ef eithio
le tremblement de terre
daeargryn
tropical
trofannol
l'Union Européene (f.)
Y GymunedEwropeaidd
voter
pleidleisio