Level 15 Level 17
Level 16

GWYLIAU ACACHLYSURON ARBENNIG


255 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'adresse (f.)
cyfeiriad
l'aéroglisseur
hofranlong
l'aérogare (f.)
maes awyr
l'aéroport(m.)
maes awyr
l'agence de voyages(f.)
swyddfa deithio
aider
helpu
à l'étranger
tramor
aller
mynd
aller-retour
tocyn dwyf ordd
allersimple
tocyn sengl
l'annuaire (m.)
llyfrf ôn
annuler
dileu
l'appareil(photo)(m.)
camera
l'argent(m.)
arian
l'arrêt d'autobus(m.)
arhosfan bysiau
attendre
aros am/disgwyl
au bord de lamer
arlan y môr
auto
car
autobus
bws
autoroute
traf ordd
auto-stop
bodio
l'avion (m.)
awyren
les bagages
bagiau
la banque
banc
le bateau
llong
le billet
tocyn
leBison Futé
Gwybodaeth Draf ig
la boîte aux lettres
blwch llythyrau
la brochure
pamf led
le buffet
bwf e
le bureau de tourisme
swyddfa dwristiaeth
la cabine téléphonique
blwch f onio
la caisse
desg dalu
la campagne
gwlad
le car
bws
le carnet
llyfrtocynnau
le carrefour
croesf ordd
la carte
map
la carte bancaire
cerdyn banc
la carte de crédit
cerdyn credyd
la carte postale
cerdyn post
la ceinture
gwregys
le centime
centime
le centre aéré
canolfan awyr agored
le centre de villégiature
canolfanwyliau
le change
newid
changer
newid
le chariot
troli
le chauffeur
gyrrwr
le chemin
llwybr/f ordd
le chemin de fer
rheilf ordd
la chèque
siec
le colis
parsel
combien
faint
le combiné
derbynnydd f ôn
le compartiment
cerbyd
composerle numéro
deialu'rrhif
composter
torri twll mewn tocyn
le conducteur
gyrrwr
le congé
gwyliau
la consigne
lle gadael bagiau
les contrôles de sécurité
rheolaeth ar ddiogelwch
la correspondance
cysylltiad
la couchette
couchette
le coup de téléphone
galwad f ôn
le cours de change
cyfradd gyfnewid
le courrier
post
coûter
costio
le débarquement
glaniad
déclarer
datgelu
décrocher
dadfachu
défense de
dim.../gwaherddir
le départ
ymadawiad
dernier
olaf
derrière
tu ôl
descendre
mynd i lawr
la destination
pen taith/cyrchfan
devant
o flaen
la déviation
dargyfeiriad
direct
uniongyrchol
la direction
cyfeiriad
la distance
pellter
la douane
tollfa
le douanier
swyddog tollau
(à) droite
(i'r) dde
durer
parhau
économiser
cynilo
l'embarquement(m.)
esgyniad i long/byrddio
l'embouteillage (m.)
tagfa draf ig
en avance
ymlaen llaw
l'endroit(m.)
lle/man
en face de
o flaen/cyferbyn
en retard
hwyr
l'entrée (f.)
mynedfa
entrer
mynd i mewn
l'erreur(f.)
camgymeriad
l'essence (f.)
petrol
l'excursion (f.)
gwibdaith
l'express(m.)
trên
le facteur
postmon
faire le plein
llenwi â phetrol
la fente
twll
le ferry
f eri
la fête
dathliad
fêter
dathlu
le feu rouge
golau coch
le feu vert
golau gwyrdd
lesfeux
goleuadau traf ig
la fois
gwaith/tro
le franc
franc
la frontière
f in
fumer
ysmygu
la gare (routière)
gorsaf(bysiau)
le garage
garej
garer
parcio
la gauche
chwith
le gîte
tþ haf i'wosod
gratuit
am ddim
le guichet
swyddfa docynnau/cowntermewnbanc
le guide
tywysydd/arweinydd
historique
hanesyddol
l'horaire (m.)
amserlen
l'hôtel(m.)
gwesty
l'hôtesse de l'air(f.)
stiwardes awyr
l'hovercraft(m.)
hofranlong
l'huile (f.)
olew
l'identité (f.)
adnabod
indiquer
dangos
intéressant
diddorol
le jour(férié)
gðyl banc
le kilomètre
cilomedr
le long de
ar hyd
la lettre
llythyr
la levée
casgliad
libre
rhydd
le lieu
lle
la ligne
llinell
la livre sterling
puntsterling
la location
llogi/gosod
loin
pell
louer
gosod (arrent)
la Manche
Y Sianel/Môr Udd
le machiniste
casglwrtocynnau
marcher
cerdded
lamer
môr
lemètre
metr
lemétro
trên tanddaearol
mettre à la poste
postio
lemilieu
canol
lemonde
byd
lamonnaie
newid mân/darnau arian
lamontagne
mynydd
monter
mynd i fyny
la navette
gwennol
Noël
Nadolig
non-fumeur
dim ysmygu
le numéro
rhif
occupé
wedi'i gymryd/prysur
(en) panne
wedi torri i lawr
Pâques
Pasg
le paquet
pecyn
le pare-brise
f enestrflaen/sgrînwynt
le parking
maes parcio
partir
gadael
le passage protégé
eich blaenoriaeth
le passeport
trwydded deithio
passer
treulio
payant
yn talu
payer
talu
le pays
gwlad
le PCV
y taliad f ônwedi gwrthdroi
le péage
toll
la pellicule
f ilm (camera)
perdre
colli
la pièce
darn/darn arian/drama
le pied
troed
le pilote
peilot
la plage
traeth
le plan
cynllun
le pneu
teiar
la police
heddlu
la pompe
pwmp
le portefeuille
waled
le porte-monnaie
pwrs
le porteur
porthor
la portière
drws(car/trên)
la poste
post
prendre
cymryd
la priorité à droite
blaenoriaeth i'r dde
le prix
pris
prochain
nesaf
proche
agos
(en) provenance de
yn dod o
le quai
platf orm
la quinzaine
pythefnos
raccrocher
hongian i fyny
rapide
cyflym (trên)
la réduction
gostyngiad
réduit
wedi gostwng
la région
rhanbarth
rembourser
ad-dalu
les renseignements
gwybodaeth
le RER
rhwydwaith reilf ordd gyflym i'r maestrefi
réserver
cadw
rester
aros
le rond-point
trogylch
la route départementale
f ordd B
la route nationale
f ordd A
le sac
bag
la salle d'attente
ystafell aros
sans plomb
heb blwm/di-blwm
se bronzer
torheulo
le séjour
arhosiad
la semaine
wythnos
le sens unique
un f ordd/stryd unf ordd
se souvenir
cofio
le shuttle
gwennol
la SNCF
Rheilf yrdd Ffrengig
la station balnéaire
tref lan môr
la station demétro
gorsaf metro
stationner
parcio
la station-service
gorsaf betrol
super
petrol 4 seren
le supplément
atodiad
le syndicat d'initiative
swyddfa dwristiaeth
le tarif
pris(rhestr)
le taux de change
cyfradd gyfnewid
le taxi
tacsi
le télégramme
telegram
le téléphone
f on
téléphoner
f onio
leTGV
trên Ffrengig cyflym iawn
le ticket
tocyn
le timbre
stamp
lestoilettes
tai bach/toiledau
le train
trên
la tonalité
tôn deialu
le/la touriste
twrist/ymwelydd
tout droit
syth ymlaen
les travaux
gwaith (ar y f ordd)
le tunnel
twnnel
urgent
angen arfrys/brys
les vacances
gwyliau
la valise
bag teithio
la vedette
cwch gweld golygfeydd
le vélo
beic
vérifier
gwirio
visiter
ymweld
la voie
trac/cledrau
la voiture
car
le voyage
taith
voyager
teithio
le voyageur
teithiwr
le wagon-lit
cerbyd cysgu
le wagon-restaurant
cerbyd bwyta