Level 8 Level 10
Level 9

ADDYSG BELLACH A HYFFORDDIANT


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
classe préparatoire
dosbarth yn paratoi ar gyfer mynediad i'r prifysgolion nodedig
concours
arholiad cystadleuol
conseiller
cynghori
cours commerciaux
dosbarth masnach/busnes
diplôme
tystysgrif/diploma
DEUG
diploma prifysgol
faculté
cyfadran
formation
hyf orddiant
Grande Ecole
prifysgol nodedig
licence
gradd
maîtrise
gradd meistr
orientation
cyfarwyddyd gyrfaol
stage
cwrs hyf orddi
stagiaire
dan hyf orddiant
supérieur
uwch
université
prifysgol