Level 11 Level 13
Level 12

Bank i pieniądze


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bank
bank
account
konto
cash
gotówka
money
pieniądze
cash dispenser
bankomat
currency
waluta
cash desk
kasa
credit card
karta kredytowa
traveller's cheque
czek podróżny
bureau de change
kantor (British English)
currency exchange
kantor (American English)
exchange rate
kurs wymienny
money order
przekaz pieniężny
to withdraw money
podjąć pieniądze z konta
to transfer money
przelać pieniądze
insurance
ubezpieczanie
document
dokument
fill in a form
wypełnić formularz
to register
zarejestrować się
value
wartość
direct debit
polecenie zapłaty, np. za telefon
standing order
zlecenie stałe, np. za internet
Where can I exchange money?
Gdzie mogę wymienić pieniądze?
What commision do you charge?
Jaką prowizję pobieracie?
I would like to change 100 USD into PLN
Chciałbym wymienić 100 USD na PLN.
How many pound sterling will I get for a fifty euro?
Ile dostanę funtów za piećdziesiąt euro?
I would like to withdraw money with my credit card.
Chciałbym podjąć pieniądze z mojej karty kredytowej.
The cash dispenser didn't return my card.
Bankomat nie zwrócił mojej karty.
I've lost my credit card. I would like to cancel it.
Zgubiłem kartę kredytową. Chciałbym ją zastrzec.
I'm waiting for a money order in the name of Mary Cane.
Czekam na przekaz pieniężny na nazwisko Mary Cane.
Could I have my money in small denominations?
Czy mogę prosić o wypłatę w niskich nominałach?
What's the exchange rate today?
Jaki jest dzisiaj kurs wymiany?
How much would you like to exchange?
Ile chcesz wymienić?
Could I have a receipt, please?
Czy mogę prosić o paragon?