Level 12 Level 14
Level 13

Na posterunku policji


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
policeman
policjant
policemen
policjanci
documents
dokumenty
work permit
pozwolenie na pracę
to work legally
pracować legalnie
to work illegally
pracować nielegalnie
to sign
podpisywać
signature
podpis
to arrest
aresztować
to steal
kraść
robbery
kradzież
thief
złodziej
assault
napaść
attacker
napastnik
embassy
ambasada
consul
konsul
consulate
konsulat
suspected
podejrzany
description
opis
witness
świadek
translator
tłumacz pisemny
interpreter
tłumacz ustny
Where is the nearest police station?
Gdzie jest najbliższy posterunek policji?
We should call the police.
Powinniśmy zawiadomić policję.
I would like to report a theft.
Chciałbym zgłosić kradzież.
Fill in this form, please.
Proszę wypełnić formularz.
I've just lost my money.
Zgubiłem pieniądze.
My papers have been stolen.
Skradziono mi dokumenty.
When did it happen?
Kiedy to się stało?
Your ID card, please.
Poproszę pański dowód osobisty.
May I have your address?
Czy mogę prosić o Pana adres?
Sign here, please.
Proszę się tu podpisać.
Tell me what happened.
Powiedź, co się stało.
I've just been robbed.
Właśnie zostałam okradziona.
What is missing, madam?
Czego brakuje, proszę Pani?
My wallet has been stolen.
Mój portfel został skradziony.
Where did it happen?
Gdzie to się stało?
Suddenly, I realised my wallet was no longer in my bag.
Nagle zdałam sobie sprawę, że mojego portfela nie ma w torbie.
Could you come with me to the station, please.
Proszę iść ze mną na posterunek.
I was on the bus.
Byłam w autobusie.