Level 2 Level 4
Level 3

Podróż samochodem


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
car
samochód
driving licence
prawo jazdy
motor way
autostrada
unleaded petrol
benzyna bezołowiowa
LPG
gaz, autogaz, propan-butan
diesel
olej napędowy
self-serviced
samoobsługowy
garage
stacja obsługi pojazdów, warsztat samochodowy
car park
parking
to rent a car
wynająć samochód
to give someone a lift
podwieźć kogoś
detour
objazd
street
ulica
crossroads
skrzyżowanie (BrE)
road
droga
car accident
wypadek drogowy
collision
zderzenie
car keys
kluczyki do samochodu
emergency road services
pomoc drogowa
air conditioning
klimatyzacja
Can I park here?
Czy mogę tu zaparkować?
How much does it cost to park my car here for five hours?
Ile kosztuje parkowanie w tym miejscu przez pięć godzin?
I would like to rent a car.
Chciałbym wypożyczyć samochód (BrE).
Clean my windscreen, please.
Proszę umyć mi przednią szybę.
Fill it up, please.
Proszę napełnić bak.
Can you tow my car?
Czy możecie odholować mój samochód?
I'm looking for this address.
Szukam tego adresu.
Where is Glory Hotel?
Gdzie jest hotel Glory?
Could you direct me to the centre?
Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do centrum?
Here is my car insurance.
Oto moje ubezpieczenie samochodu.
I'm lost. Could you show me the way to Ambra Hotel?
Zgubiłem się. Czy mógłby mi Pan wskazać drogę do hotelu Ambra?
How can I help you?
W czym mogę pomóc?
For how many days?
Na ile dni?
For one week.
Na tydzień.
What kind of car are you looking for?
Jakiego rodzaju samochodu Pani szuka?
I would like to have a car for four people.
Chciałabym samochód czteroosobowy.
Do you have any specific needs?
Czy ma Pani jakieś szczególne wymagania?
Yes, I need a car with air conditioning.
Tak potrzebuje samochodu z klimatyzacją.
We have many cars to choose from.
Mamy wiele samochodów, spośród których może pani wybierać.
Take a look at this. Which one do you prefer?
Proszę spojrzeć na to. Który pani wybiera?
I prefer this one. Can I take it now?
Chciałabym ten. Czy mogę go wziąć teraz?
Let me check. Yes it is available.
Zaraz sprawdzę. Tak, jest dostępny.
Great, I'll take it.
Wspaniale, wezmę go.
I need your passport, driving licence and credit card.
Poproszę pani paszport, prawo jazdy i kartę kredytową.
It's 50 Euro per day plus 15 Euro insurance. That's 365 Euro in total.
Musi pani zapłacić 50 euro za każdy dzień, plus 15 euro ubezpieczenia. Razem będzie 365 euro.
Here are the keys.
Oto kluczki.