Level 4 Level 6
Level 5

Na granicy


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to cross the border
przekroczyć granicę
to go abroad
wyjechać zagranicę
to show a document
okazać dokument
Identity Card
dowód osobisty
permit
pozwolenie
to declare
oclić, zadeklarować, zgłosić do oclenia
duty
cło
duty-free shop
sklep wolnocłowy
customs clearence
odprawa celna
customs office
urząd celny
customs oficer
celnik
passport control
odprawa paszportowa
transit
tranzyt
form
formularz
Have you got your transit visa?
Czy ma pan wizę tranzytową?
I'm in transit.
Jadę tranzytem.
The children are included in this passport.
Dzieci są wpisane w tym paszporcie.
We are European Union citizens.
Jesteśmy obywatelami UE.
Your visa has expired.
Pańska wiza jest nieważna.
This is not allowed.
Tego nie wolno (np. przewozić).
This is forbidden.
To jest zabronione.
You have to pay duty.
Trzeba zapłacić cło.
Where can I have a VAT rebate?
Gdzie mogę otrzymać zwrot VAT-u?
I have nothing to declare.
Nie mam nic do oclenia.
Excuse me, where is the lost property office?
Przepraszam, gdzie jest biuro rzeczy znalezionych?