Level 1 Level 3
Level 2

тропи


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Епітет
художнє означення, прикметник в переносному значенні (сонце золоте)
Порівняння
словесний вираз, в якому уявлення про зображуваний предмет конкретизується шляхом зіставлення його з іншим предметом, таким, що містить у собі необхідні для конкретизації уявлення ознаки в більш концентрованому вияві (У цьому полі, синьому, як льон)
Метафора
розкривання сутності одних явищ та предметів через інші за схожістю чи контрастністю
Метонімія
театр аплодує
Синекдоха
бити турка
Оксиморон
стилістична фігура, що полягає у зведенні слів або словосполучень, значення яких взаємовиключає одне одного, створюючи ефект смислового парадоксу (веселий цвинтар; На нашій — не своїй землі; довго тягтиметься мить)
Персоніфікація (Уособлення)
надання неживим предметам ознак та властивостей живих осіб
Перифраз
заміна прямого найменування предмета непрямим його означенням, виділяючи його побічні ознаки
Алегорія
абстрактне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу (казках Лисиця уособлює хитрість)
Гіпербола
подання ознаки описуваного предмета в надмірно перебільшеному вигляді з метою привернення до них особливої уваги
Літота
подання ознак описуваного предмета з надмірним їх применшуванням
Іронія
троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; це насмішка, замаскована зовнішньою благопристойною формою