Level 2 Level 4
Level 3

фігури


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Інверсія
непрямий порядок слів
Еліпсис
стилістична фігура, побудована шляхом пропуску слова або кількох слів (Зостались ви, пісні старії, Щоб старину згадати нам, Старим — літа їх молодії. пропущено "згадати")
Градація
стилістична фігура, котра полягає у поступовому нагнітанні засобів художньої виразності задля підвищення чи пониження їхньої емоційно-смислової значимості (В.Мисика «Сучасність»)
Анафора
повтор слів або словосполучень на початку суміжних мовних одиниць
Епіфора
протилежна анафорі, утворюється повтором окремих слів або словосполучень на кінці суміжних мовних одиниць
Кільце
зв'язує повтором окремих слів чи словосполучень початок і кінець суміжних мовних одиниць (абзац, строфа) або й однієї одиниці (речення чи віршовий рядок)
Тавтологія
повтор однокореневих слів (диво дивне; темниця темна; тьма-тьмуща)
Антитеза
протиставлення; зіставленням слів або словосполучень, протилежних за своїм змістом («Думав, доля зустрінеться — спіткалося горе» (Т. Шевченко))
Паралелізм
однотипна синтаксична побудова двох або більше суміжних мовних одиниць (Зашуміла дібровонька, листом зашуміла, Затужила дівчинонька, серцем затужила. (М. Шашкевич))
Риторичне запитання
запитання, яке не потребує відповіді
Риторичне звертання
звертання, яке не передбачає відповіді