Level 3 Level 5
Level 4

поетична фонетика


3 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Алітерація
нагромадження приголосних; повторенні однорідних приголосних звуків задля підвищення інтонаційної виразності вірша ("Реве та стогне Дніпр широкий..." (Т. Шевченко))
Асонанс
нагромадження голосних; повторення однакових голосних звуків у рядку або строфі, що надає віршованій мові милозвучності, підсилює її музичність («Сонце гріє, вітер віє...» (Т.Шевченко))
Ономатопея (звуконаслідування)
слово, що є результатом звуконаслідування ("квакати", "нявкати", "кукурікати", "торохтіти" і похідні від них іменники)