Level 10 Level 12
Level 11

251 - 275


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
şahid
eye witness, a witness
hədə
threat
hələ
yet, not yet
küçələrdə
on the streets
yerli
local
məlumat
news, report
hüquq
law, rights, charter
hüquq mühafizə orqan
law enforcement body
iştirakçıların kimliyi
identities of the participants
kimlik
identity
onlardan fotolar tələb edir
he needs photos of them
dəqiq
accurate
the arrested person
həbs edilən
saxlanılmaq
to be detained
valideyn
parent
son dəfə
last time
baş prokurorluq
head prosecutor
başçı
leader
istefaya göndərmək
to submit a resignation
Daxili Qoruşlar
the Interior Guard
canlı qüvvələr
mobile forces
dəstək vermək
give support
Suriyaya dəstək verməməyə çağırılır
calling to not give support to Syria
insan
human
insan haqları
human rights