Level 12 Level 14
Level 13

301 - 325


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rekordçu
record-holder
səki
pavement
nəzər
opinion
portağal
orange (fruit)
armud
pear
səbir
patience
tamaşa
performance, show
əvəzimdən
on my behalf
alim
scientist
qələm qılıncdan itidir.
the pen is sharper than the sword
təkrar biliyin anasıdır
practice makes perfect
sizə kim lazımdır?
who do you need?
ayıb deyilmi?
isn't it a shame?
bilirdilər
they knew
o heç nə bilmir
he knows nothing
sənin üçün darıxırdım
I missed you
çarpayı
bed
güzgü
mirror
sətəlcəm
pneumonia
sümük
bone
dirsək
elbow
hamilə
pregnant
biz çox işlədik, lakin pulumuzu vermədilər
we worked a lot, but they did not pay us
bir dəfə qusdum
i vomited once
zəngin
rich