Level 3 Level 5
Level 4

76 - 100


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
təxirə salınmaq
extend
bəxtiyar
fortunate
maneə ilə üzləşmək
come against a brick wall
growing tension regarding
ətrafında artan gərginlik
mənim xatirələrim ləhzələrdi
my memories have faded
paylaşmaq
to share
yaxınlarda
recently
etməyə hazırlanmaq
prepare to do
deyirli ustad
great master
Allaha xoş gəlirmi
does it please God
döyüş
battle, action
tərəfdar
supporter, advocate
Seçkilər
elections
prezidentliyə namizəd
presidential nominee
nümayişçi
demonstrator
şəxsən müraciət etmək
personally appeal
icazə vermək
allow
kütlə
audience
xəyanət etmək
betray
dövr
epoch
müqayisə
comparison
siyasətçi
politician
yaratmaq
to organize, produce, build
xüsusi
special
vüsal
meeting