Level 5 Level 7
Level 6

126 - 150


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
həsr olunmaq
be dedicated (as in a book)
təşkilatçı
organiser
zaman
time
sərgi
exhibition
nümayiş etdirmək
display
yanaşı
alongside
digər
other
dirijor
conductor
rəhbərlik etmək
guide, govern
skripkaçı
violinist
ifa etmək
perform
qəribə hadisələr
strange stories
vurmaq
to hit
verməmək
deny
müdafiə
defense
ikitərəfli
double, two directioned
əlaqə
communication, relationship
ikitərəfli əlaqələr
bilateral relations
hiyləgər
insidious
çağırmaq
call, exclaim
münasibət
relationship
yaxşılaşdırmaq
refine, improve
yaxşılaşdırmağa çalışır
working to improve
iqtibas gətirmək
give a quotation, give a statement
gərginləşmə
escalation