Level 8 Level 10
Level 9

201 - 225


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
uğurlar olsun
may it be successful
məktəb
school
komanda
team
köhnə
old, worn-out
xahiş
desire, request
hər kəs
everybody
həvəslə
passionately
həmişə
constantly, eternally
məharət
skill, competence
qədim
ancient
oyun havası
dance
rəqs etmək
to dance
etimologiya
etymology
şən
festively, festive, cheerful
mənşə
parentage, background
ərzində
throughout
mayallaq
somersault
mayallaq aşmaq
to somersault
miqrasiya
migration
şiə
Shi'a
ən böyük ikinci
second largest
bask
Basque
Hind-Avropa dilləri
Indo-European languages
aralıq dənizi
Mediterranean Sea
şimali
North