Level 104 Level 106
Level 105

Although


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
although
rağmen, olmakla beraber, -dığı halde
apply
[(merhem vb'ni) sürmek, yaymak] [başvurmak] [belli bir durum ya da kişiyle ilişlilendirmek, ilgili olmak] [uygulamak, bir şeyi belli bir durum için kullanmak] [kendini bir şeye vermek, çok çalışmak]
await
beklemek, gelecekte bir şeyin olmasını beklemek
beloved
çok sevilen
bury
[defnetmek, gömmek] [bir şeyi toprağa gömmek, gizlemek]
climate
[iklim] [ortam, hava, genel durum]
complain
şikayet etmek, yakınmak
confuse
kafası karışmak, şaşırtmak, kafasını karıştımak, birini biriyle karıştırmak
due
[(kesin bir vakit için) beklenen, beklenmekte olan, planlanan] [yüzünden, -den dolayı] [vadesi dolan, ödenmesi gerekli olan] [verilmesi gerekli olan; hak]
entire
bütün, tüm, tam, tamamı
establish
kurmak, oluşturmak, tesis etmek
furnace
[fabrika ve binalarda kullanılan büyük fırın/ocak] [çok sıcak bir yer]
leash
(köpek) kayış, zincir, tasma
mature
olgun, erginleşmek, yetişkin
measure
değerini/önemini belirlemek, etkisini/kıymetini saptamak, ölçmek, ölçüsünü almak
midst
ortasında/arasında, bir olay veya faaliyetin ortasında
misery
büyük acı/üzüntü, sefalet, ıstırap
prior
önce, evvel, önceden, öncesinde, öncelikli
research
araştırma(k), inceleme(k), bilimsel araştırma
variety
çok çeşitli, çeşit, çeşitlilik