Level 110 Level 112
Level 111

Black Thorn


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
background
[bir kişinin geçmişi, ailesi, eğitimi, yaşam tecrübesi] [geri taraf, arka plan]
bait
[birini ikna etmek için kullanılan şey, yem] [olta veya kapan yemi, yem koymak]
chronicle
tarih kayıtları, kayıt, geçmiş, kapsamlı bir şekilde kaydetmek
copper
bakır, bakırla kaplamak, bakır rengi, madeni para
disease
rahatsızlık, hastalık (bilhassa hemen geçmeyen, zaman içinde olan)
folklore
bir kültürün inançları/anlatıları, gelenek, halk bilgisi
infect
(hastalık, mikrop) bulaştırmak, geçirmek
itch
kaşınmak, kaşınma
literature
edebiyat
millennium
bin yıl, bin yıllık dönem
myth
efsane (mitoloji)
promote
[terfi etmek] [teşvik etmek, desteklemek] [tanıtımını yapmak, reklamını yapmak]
relate
[ilgili/bağlantılı olmak; ilişki/bağlantı kurmak] [anlatmak, nakletmek, bir dizi olayı tanımlamak]
religion
din
sum
toplam, tutar, yekün, meblağ, toplama
teller
[banka memuru, banka veznedarı] [anlatan kimse, anlatıcı] [oyları sayan kimse]
trustworthy
güvenilir/emin/sağlam kimse
update
güncelleştirmek, yeni bilgiler ilave etmek, modernleştirmek, güncelleme, modernleştirme
vein
damar
venom
[zehir (hayvanlarda ve bitkilerde bulunan)] [düşmanlık, kin, garez]