Level 111 Level 113
Level 112

Box


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
charity
hayır, sadaka, hayır kurumu
commerce
ticaret
condemn
[şiddetli bir şekilde kınamak/ayıplamak, lanetlemek] [özel cezaya çarptırmak (bilhassa ölüm), hüküm vermek]
cozy
[konforlu] [rahat, samimi, sıcak] [çaydanlık gibi şeylerin örtüsü, dekoratif örtü]
deplete
tüketmek, azaltmak, bitirmek, tükenmek
economy
ekonomi, iktisat, fiyat yönünden iyi
empire
imparatorluk
goods
mal, eşya, satılabilen ve alınabilen şeyler
heed
kulak asmak, ehemmiyet vermek, dikkat etmek, dinlemek, aldırmak, önemseme, dikkat etme
hitchhike
otostop yapmak/çekmek, otostop
mock
[alay etmek, maskara etmek, dalga geçmek, alay konusu olan şey] [sahte, yapmacık]
neutral
[tarafsız] [nötr] [soluk renkli]
persecute
eziyet etmek, zulmetmek; rahat vermemek; dünyayı dar etmek
pity
acınası, yazık, acımak
reduce
eksiltmek, küçültmek, kısmak
scribe
yazıcı, katip, yazmak
temper
[huy, mizaç] [asabiyet] [tav, menevişleme işlemine tabi tutmak (çeliği)]
throne
taht
unity
birlik, ittifak, uyum
victor
kazanan, galip