Level 112 Level 114
Level 113

Buckthorn


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accurate
tam olarak doğru, kesin
analyze
analiz etmek, incelemek, tahlil etmek
controversy
ihtilaf, uyuşmazlık
evolve
zamanla gelişmek
factor
etken, faktör
genetic
kalıtımsal, kalıtsal
genome
bireylerin veya hücrelerin taşıdığı toplam gen
identical
tıpatıp, tıpkı, aynı
intellectual
[entelektüel, aydın, münevver] [zihinsel]
majority
çoğunluk, ekseriyet
mammal
memeli (hayvan)
multiply
[art(ır)mak, çoğal(t)mak] [çarpmak, çarpma işlemi yapmak]
offspring
[birinin çocuk veya çocukları] [yavru, yavrular]
pesticide
haşere ilacı, böcek zehiri
regulate
düzenlemek, tanzim etmek, ayarlamak, ayarını yapmak
reinforce
güçlendirmek, desteklemek, sağlamlaştırmak
stricken
muzdarip, bir şeyden dert ve ızdırap çeken
vast
çok büyük, çok geniş, muazzam
vegetarian
vejeteryan