Level 12 Level 14
Level 13

Orchid


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blood
kan
burn
yakmak, yanmak
cell
hücre, küçük oda
contain
[kapsamak, içermek, ihtiva etmek] [yayılmasını engelleyerek kontrol altına almak] [duygularına hakim olmak]
correct
[doğru] [düzeltmek]
crop
mahsul
demand
ısrarcı bir şekilde talepte bulunmak, istemek
equal
eşit, denk
feed
beslemek, yedirmek, karnını doyurmak
hole
çukur, delik, kovuk, derin yer
increase
artmak, artırmak, çoğalmak, çoğaltmak
lord
efendi, rab, hükümdar, (Birleşik Krallık) bir asalet ünvanı
owe
borçlu olmak, borcu olmak
position
konum, hâl, yön, taraf
raise
[yukarı kaldırmak, yükseltmek] [artırmak, çoğaltmak] [bakmak, büyütmek, yetiştirmek]
responsible
sorumlu, sorumluluk taşıyan
sight
[görme gücü(göz)] [görme] [görüş alanı] [görünüş, görünüm]
spot
[benek, leke] [birşeyin yapıldığı yer] [azıcık, biraz]
structure
[yapılandırmak, yapı, bina] [bünye] [iskelet(bir yapının)]
whole
tüm, bütün, tümü, bütünü