Level 13 Level 15
Level 14

Daisy


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
coach
[antrenör, koç] [uzun yol seyahati için tasarlanmış otobüs]
control
kontrol etmek, idare etmek, kontrol, hakimiyet
description
tanım, anlatım, tarif, tasvir
direct
dosdoğru, dümdüz, doğrudan
exam
[imtihan, sınav] [muayene, tıbbi tetkik]
example
örnek, misal, numune {not instance}
limit
(miktar için) sınır, limit
local
yöresel, bölgesel, mahallî, civardaki
magical
çok güzel, fevkalade, büyülü
mail
posta, posta servisi
novel
roman
outline
ana çizgiler, taslak, taslağını çizmek/yapmak
poet
şair
print
yazdırmak, basmak
scene
[sahne, bölüm] [manzara, görüntü] [olay mahalli]
sheet
yatak çarşafı, levha, kağıt yaprağı
silly
[aptal, şaşkın, sersem] [önemsiz, değersiz] {not stupid}
store
[dükkan, mağaza] [stok, depolanan mal]
suffer
acı çekmek, ıstırap duymak, sıkıntı çekmek
technology
teknoloji