Level 14 Level 16
Level 15

Basil


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
across
boydan boya geçmek, karşıya, öbür tarafında, karşısında, karşı tarafta
breathe
nefes alıp vermek
characteristic
özellik, nitelik, hususiyet {not feature}
consume
tüketmek, bitirmek, yemek/içmek
excite
[heyecanlandırmak] [harekete geçirmek]
extreme
aşırı, en uçta, uç, çok büyük, fazla
fear
korku, kaygı, dehşet, korkmak
fortunate
şanslı, talihli {not lucky}
happen
meydana gelmek, vuku bulmak (genellikle tesadüfen)
length
uzunluk, boy
mistake
hata, yanlış, kusur {not error}
observe
dikkatle gözlemek/incelemek/tetkik etmek
opportunity
fırsat, uygun zaman, vesile
prize
mükâfat, ödül {not award}
race
[yarış] [ırk]
realize
[farkına varmak, farketmek] [uzun süre istediği bir şeyi başarmak; bir tutkuyu/rüyayı/amacı gerçekleştirmek]
respond
cevap/karşılık vermek {not reply}
risk
kötü birşey olma ihtimali, tehlike, risk
wonder
merak etmek
yet
(şimdiye kadar olmadı manasında) henüz, daha