Level 26 Level 28
Level 27

Poinsettia


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
actually
gerçekten, doğrusu, doğrusunu söylemek gerekirse
bite
[ısırmak] [kötü etkisini göstermeye başlamak]
coast
sahil, kıyı, deniz kenarı {not shore}
deal
[(bir sorun vs.) ilgilenmek] [(iş) anlaşma, aynı fikirde olma]
desert
çöl
earthquake
deprem
effective
etkili, tesirli, başarılı, sonuç veren
examine
[incelemek, tetkik etmek] [sınav/imtihan yapmak]
false
yanlış, asılsız, sahte, uydurma
gift
[hediye] [doğuştan gelen kabiliyet]
hunger
açlık
imagine
hayal etmek, tasavvur etmek
journey
seyahat, gezi
puzzle
[bulmaca, bilmece] [muamma, sır] {not riddle}
quite
az sayılır veya çok ama tam değil, oldukça, epey {not somewhat}
rather
[epeyce, oldukça] [(would... ile) tercih etmek] [(... than ile) yerine, ...dan ziyade, ...mektense/dense]
specific
(genel değil özel) belli, belirli, özel, ayrıntı
tour
bir yeri/bölgeyi/ülkeyi ziyaret etme ve gezme, gezi, seyahat
trip
bir yeri kısa süreliğine ziyaret etme ve geri dönme, gezinti, yolculuk
value
değer, kıymet, eder