Level 28 Level 30
Level 29

Cactus


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
advertise
ilan etmek, duyurmak, reklam yapmak
assign
görevlendirmek, görev vermek, tahsis etmek, atamak
audience
seyirci(ler), izleyici(ler), dinleyici(ler)
breakfast
kahvaltı
competition
yarışma, müsabaka, rekâbet {not contest}
cool
serin, soğuk
gain
[faydalı ve olumlu manada birşeyleri elde etmek, kazanmak] [(beden, ağırlık, miktar vb.) artmak, çoğalmak] [(saat) ileri gitmek]
importance
ehemmiyet, önem
knowledge
bilgi, malumat
major
diğer şeylerden daha önemli ve ciddi, asıl, büyük, başlıca
mean
[demek istemek, kastetmek, anlamına gelmek] [nezaketsiz, zalim, vicdansız]
prefer
tercih etmek, yeğlemek
president
[bir ülkedeki en yüksek siyasi lider, çoğunlukla hükümetin başkanı] [bir şirket veya kuruluşun başkanı]
progress
ilerleme, gelişme, bir yöne doğru ilerleme/hareket
respect
saygı, hürmet, saygı göstermek, itibar etmek
rich
zengin, varlıklı
skill
beceri, hüner, marifet, ustalık {not talent}
somehow
(birşeyden bahsederken)bilmediğiniz veya anlamadığınız bir yolla, her nasılsa, bir yolunu bulup, bir şekilde
strength
güç, kuvvet, tâkat
vote
oy vermek/kullanmak, oy, rey