Level 49 Level 51
Level 50

Corn poppy


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accomplish
üstesinden gelmek, başarmak
approve
tasvip etmek, uygun bulmak, izin vermek, kabul etmek
approximate
yaklaşık, hemen hemen
barrier
set, bariyer
detect
ortaya çıkarmak, keşfetmek, farkına varmak, bulmak
duty
görev, sorumluluk
elementary
başlangıç, temel
failure
başarısızlık, becerememe
gradual
azar azar, yavaş yavaş
immigrant
göçmen, muhacir
insert
birşeyi birşeyin içine koymak, yerleştirmek
instant
[ani, anlık, hemen olan] [kullanıma hazır]
poverty
fakirlik, yokluk
pretend
yapar gibi görünmek, rol kesmek
rank
rütbe, mevkî, makam
recognition
[takdir, toplum önünde takdir etme] [önceden gördüğünü/bildiğini tekrar farketme/hatırlama]
refrigerate
soğutmak, taze kalmasını sağlamak
rent
kiralamak, kira
retire
[emekli olmak] [tek başına kalabiliceği bir yere gitmek]
statistic
istatistik