Level 60 Level 62
Level 61

Delphinium


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arise
ortaya çıkmak, baş göstermek, zuhur etmek
benefactor
hayırsever, para yardımı yapan
blacksmith
demirci, nalbant
charitable
[düşkünlere para, yiyecek ve çeşitli yardımlarda bulunan] [müşfik, anlayışlı, sevecen, merhametli]
chimney
baca
compensate
tazmin etmek, zararını karşılamak, tazminat ödemek, telafi etmek
encounter
ansızın karşılaşmak, rastgelmek
exceed
aşmak, ihlal etmek, sınırı aşmak
forge
[iyi bir ilişki kurmak/geliştirmek] [sahtesini yapmak] [demir dövmek]
humble
mütevazi, alçak gönüllü, gösterişsiz {not modest}
iron
[demir] [ütü, ütülemek]
ladder
seyyar merdiven
modest
[alçak gönüllü, mütevazı] [az, cüz'i] {not humble}
occupy
[doldurmak, yer kaplamak] [ikâmet etmek, oturmak] [işgal etmek, ele geçirmek]
penny
peni, cent
preach
vaaz vermek
prosper
çok para kazanarak başarılı ve zengin olmak; ilerlemek, gelişmek
province
vilayet, eyalet, taşra
satisfaction
memnuniyet, tatmin
sustain
sürdürmek, devam ettirmek {not continue}