Level 61 Level 63
Level 62

May lily


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquire
elde etmek, sahip olmak {not obtain}
awkward
münasebetsiz, uygunsuz, mahcup eden, sakar
caretaker
genç, yaşlı, ve hastalar için bakıcı, ihtimam gösteren, ilgilenen kişi
deceive
aldatmak, düzen kurmak, hile yapmak
discourage
[vazgeçirmek] [önlemeye çalışmak] [cesaretini kırmak, ümidini kırmak]
fake
sahte, taklit
hatred
nefret, kin, düşmanlık
hut
kulübe, baraka
inferior
aşağı, düşük, seviyesiz, alt, sosyal mevkisi düşük
lodge
dağ evi, kır evi {not cottage}
neglect
ihmal etmek, önemsememek, göz ardı etmek
newcomer
yeni gelen/katılan kişi
overlook
[gözden kaçırmak] [görmezden gelmek, göz yummak]
repay
[ödemek, geri vermek] [bir iyiliği karşılıksız bırakmamak; karşılığını vermek]
ridiculous
saçma, aptalca, gülünç, komik
satisfactory
tatminkâr, memnuniyet verici
shepherd
çoban
venture
genellikle işte olan, risk ya da tehlike içeren, yeni bir faaliyet ve ya iş, riske atmak, cesaret etmek
wheat
buğday