Level 7 Level 9
Level 8

Passionflower


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accept
[size sunulan bir şeyi kabul etmek, almak, kabul etmek] [bir şeyin doğru olduğunu kabul ve itiraf etmek]
arrange
düzenlemek, planlamak, hazırlık yapmak {not organize}
attend
katılmak, iştirak etmek {not participate}
balance
dengede durmak/tutmak, dengelemek, denge
contrast
iki insan veya şey arasındaki kesin fark, kıyaslama, tezat
encourage
yapmaya cesaretlendirmek/teşvik etmek
familiar
bildik, tanıdık, aşina
grab
aniden kapmak, yakalamak
hang
[bir şeyi asmak] [idam etmek] [asılı kalmak]
huge
devasa, muazzam, çok iri {not giant, enormous}
necessary
gerekli, elzem, zaruri {not essential}
pattern
yapma biçimi/şekli/tarzı, model, kalıp, modele göre yapmak
propose
tavsiye etmek, teklif etmek
purpose
sebep, niyet, maksat {not intent}
release
salıvermek, serbest bırakmak, tahliye etmek
require
gerekmek, talep etmek, şart koşmak, gerekli olmak
single
tek, yalnız, bekar
success
başarı, muvaffakiyet
tear
[yırt(ıl)mak] [gözyaşı]
theory
nazariye, kuram, teori