Level 84 Level 86
Level 85

Aster


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
circulate
[hızlıca yaymak/dağıtmak, deveran etmek, dolaşmak (kan/hava)] [duyurmak, herkese ilan etmek]
consequent
sonuç olarak vuku bulan, sonuç, birbirini izleyen
derive
bir şeyi bir şeyden türetmek, -den elde etmek/gelmek
drown
[suda boğulmak/boğmak] [gürültüye/sese boğmak]
dynasty
hanedan, hadedanlık
fraction
[bir şeyin küçük parçası, kısım, parça] [kesir] [hizip, fraksiyon]
frost
[don, kırağı] [don, ayaz]
illusion
[göz aldanması, yanılsama] [yanlış fikir, hülya, kuruntu]
invade
istila etmek, akın etmek
lieutenant
teğmen
marine
denize ait, denizden, denizle ilgili
merit
övülmeyi hak eden şeyler, erdem, meziyet
navy
deniz kuvvetleri, donanma
polar
kutup, kutba ait
ray
ışın, şua
resign
istifa etmek, çekilmek, ayrılmak
suicide
intihar, intihar etmek
tremble
tir tir titreme(k), zangır zangır titremek
underlying
altında yatan, problemin gerçek sebebi
via
...yolu ile; ...üzerinden; ...den geçerek; ...aracılığı ile, ...vasıtası ile