Level 92 Level 94
Level 93

Lupin


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admonish
hafif bir dille azarlamak, uyarmak, ikaz etmek
audible
işitilebilir, kolay duyulabilen
awesome
müthiş, saygı uyandıran, heybetli, çok özel, bazen korkutan, harika
beware
dikkat etmek, çekinmek, sakınmak, farkında olmak
brag
böbürlenmek, yüksekten atmak, övünmek, övünme, yüksekten atma
conscious
[bilinçli, şuurlu, farkında] [kasti, planlı]
disagree
uyuşmamak, anlaşamamak, aynı fikirde olmamak
echo
yankılanmak, yankılamak, yankı, akis
eventual
sonuç olarak gerçekleşen, nihaî
hint
çıtlatmak, ima etmek, ima, ipucu
idiot
budala, aptal, salak
immense
muazzam, çok büyük, uçsuz bucaksız
indirect
doğrudan olmayan, dolaylı, dolambaçlı, endirekt
option
seçenek, seçim hakkı, alternatif
pastime
hobi, meşgale, eğlenceli şey
perfect
mükemmel, kusursuz, mükemmel hale getirmek, tamamlamak
pinpoint
tam yerini saptamak, yerini belirlemek, ufacık nokta
switch
dönmek, geçiş yapmak, değiştirmek, değişmek, değişme, şalter, anahtar
thorough
dikkatli ve her ayrıntıyı kapsayan, bütün, eksiksiz
torment
eziyet etmek, acı çektirmek, eziyet, azap, ıstırap